top of page

8.10. Събота

 

10.00 - 13.00 Майсторски класове на Марко Тамайо

АМТИИ, Пловдив

14.00 -17.00 Майсторски класове на Костас Коциолис

АМТИИ, Пловдив

9.10. Неделя

 

14.00 -17.00 Майсторски класове на Марко Тамайо

АМТИИ, Пловдив

bottom of page